You are hereBlogues / blogue dealmudena

blogue dealmudena


Cómo provocar un bloque corrupto en BD baseadas en ASM e restaurar con RMAN a nivel de bloque

Detallo a continuación os pasos seguidos para provocar un bloque corrupto unha BD con ASM e levar a cabo unha restauración a nivel de bloque con RMAN. Elo é posible por estar traballando con unha BD Enterprise Edition. Mencionar tamén que se trata dun contorno de test.

           1. Creamos tablespace/usuario/táboa e procemento para insertar filas.             

Cómo eliminar un proceso de export data pump

Temos dúas opcións para eliminar un proceso export data pump.
1) Dende a línea de comandos do expdp vía CRTL+C
   Partimos da execución dende línea de comandos do expdp é queremos parar a súa execución.

Cómo reutilizar discos en ASM movendo un disco dun DG a outro

Partimos dunha situación onde temos un DG, PRODATA, ao 91% de ocupación que é, polo tanto, preciso ampliar e empregaremos para elo un disco que pertence a doutro DG, FRAOLD, que está ao 6%:

Cómo deshabilitar as estadísticas automáticas en 10g e 11g

Para deshabilitar as estadísticas en 10g, será suficiente con executar:

 

    EXECUTE DBMS_SCHEDULER.DISABLE('GATHER_STATS_JOB');

 

Esto aplica para unha 10g pero non para unha 11g. Neste último caso este job como tal non existe se non que está incluido dentro das AUTOTASKS: