You are hereAdministración

Administración


Instalación, Migración, Parcheo, RAC, Tuning

Todos sabemos o alto custo que ten o mantemento dos sistemas informáticos. Non mantelos non é a solución xa que o custo pode ser maior (polo pobre rendemento e indispoñibilidade do sistema). As BDs non son unha excepción. Neste punto, Alberto e Antón ofrecemos servizos eficientes en custo que permite levar a cabo estas tarefas sen contar con recursos propios.

Por outro lado a experiencia que aportamos debida ao traballo realizado en grandes e diferentes contornos, dálle ao noso cliente final unha visión innovadora e resolutiva do mantemento de BDs.

Aínda contando con recursos propios é habitual que o mercado demande de nós servizos de instalación, migración e tuning de BDs, e en xeral de todas aquelas tarefas que van máis aló das rutinarias as que os DBAs propios adican o seu tempo.

É a nosa vocación traballar en estreita colaboración cos equipos de administración de sistemas dos nosos clientes. Para elo tomamos a iniciativa na resolución de problemas asumíndoos como propios e actuando como un membro máis da organización.