Profesionais freelance altamente especializados en bases de datos Oracle.

Freelance Oracle DBA


Antón Campos e Alberto Pereiro somos dous profesionais freelance altamente especializados na administración de bases de datos Oracle, aportando entre ambos máis de 15 anos de experiencia.

Dende 2006 exercemos como freelance Oracle DBA, colaborando coas principais empresas consultoras e con clientes finais en grandes contornos de diferentes sectores, tanto públicos coma privados.

Coma parte da nosa ética profesional figuran importantes valores:

  • Integridade e honestidade nas nosas actuacións
  • Innovación para a mellora de procesos e do benestar humano
  • Calidade como máxima permanente
  • Tolerancia e aprendizaxe continuado

Con esta base de valores, temos a visión de ofrecer aos nosos clientes a perda cero de datos e a dispoñibilidade permanente dos mesmos.

Para alcanzar esta visión, propoñémonos a misión de ofrecer solucións de acceso rápido, continuado e seguro aos datos por parte de procesos e aplicacións.

Pode atopar máis información sobre os nosos servizos nesta web ou poñéndose en contacto connosco vía teléfono ou a través do formulario de contacto