You are hereBlogues / almudena's blog / Cómo eliminar un proceso de export data pump

Cómo eliminar un proceso de export data pump


Por: almudena - Publicado o: 15 October 2012

Temos dúas opcións para eliminar un proceso export data pump.
1) Dende a línea de comandos do expdp vía CRTL+C
   Partimos da execución dende línea de comandos do expdp é queremos parar a súa execución.

[oracle@oracle bin]$ $ORACLE_HOME/bin/expdp "'/ as sysdba'" full=y FLASHBACK_TIME=\"TO_TIMESTAMP\(TO_CHAR\(SYSDATE,\'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS\'\),\'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS\'\)\" directory=acc_data_pump_dir dumpfile=expdp_proba.dmp logfile=expdp_proba.log

Export: Release 11.2.0.3.0 - Production on Mon Oct 15 12:45:11 2012

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
Starting "SYS"."SYS_EXPORT_FULL_01": "/******** AS SYSDBA" full=y FLASHBACK_TIME="TO_TIMESTAMP(TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')" directory=acc_data_pump_dir dumpfile=expdp_proba.dmp logfile=expdp_proba.log
Estimate in progress using BLOCKS method...


Processing object type DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/TABLE_DATA
Total estimation using BLOCKS method: 741.5 MB


  Paramos o job  executando un CRTL+C o que nos devolverá ao prompt do expdp,

Export> 


  E e dende aquí paramos o job:

Export> STOP_JOB
Are you sure you wish to stop this job ([yes]/no): yes
[oracle@oraclebin]$ 2) Dende a línea de comandos do expdp vía opción ATTACH.
   Lanzamos un expdp dende linea de comandos pero en background, por exemplo, e queremos cancelar o expdp.

[oracle@oracle pre]$ nohup $ORACLE_HOME/bin/expdp "'/ as sysdba'" full=y FLASHBACK_TIME=\"TO_TIMESTAMP\(TO_CHAR\(SYSDATE,\'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS\'\),\'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS\'\)\" directory=acc_data_pump_dir dumpfile=expdp_proba.dmp logfile=expdp_proba.log &
[1] 3342
[oracle@oracle pre]$ nohup: appending output to `nohup.out'


[oracle@oracle pre]$ tail -f nohup.out

Export: Release 11.2.0.3.0 - Production on Mon Oct 15 12:51:20 2012

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
Starting "SYS"."SYS_EXPORT_FULL_02": "/******** AS SYSDBA" full=y FLASHBACK_TIME="TO_TIMESTAMP(TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')" directory=acc_data_pump_dir dumpfile=expdp_proba.dmp logfile=expdp_proba.log
Estimate in progress using BLOCKS method...

  Dende a BD, consultamos o nome do job:

12:54:53 SYS@pre> select owner_name,job_name, operation, job_mode, state, attached_sessions
12:55:05  2 from dba_datapump_jobs;

OWNER_NAME JOB_NAME       OPERATION    JOB_MODE   STATE     ATTACHED_SESSIONS
---------- -------------------------- --------------- ---------- --------------- -----------------
SYS    SYS_EXPORT_FULL_01     EXPORT     FULL   EXECUTING       1

  e a continuación atachamonos ao job,

[oracle@oracle pre]$ expdp "'/ as sysdba'" attach=SYS_EXPORT_FULL_01

Export: Release 11.2.0.3.0 - Production on Mon Oct 15 12:55:55 2012

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production

Job: SYS_EXPORT_FULL_01
 Owner: SYS              
 Operation: EXPORT            
 Creator Privs: TRUE             
 GUID: CC17D163D1670D10E043B97BA8C03A70
 Start Time: Monday, 15 October, 2012 12:51:23
 Mode: FULL             
 Instance: pre
 Max Parallelism: 1
 EXPORT Job Parameters:
 Parameter Name   Parameter Value:
   CLIENT_COMMAND    "/******** AS SYSDBA" full=y FLASHBACK_TIME="TO_TIMESTAMP(TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')" directory=acc_data_pump_dir dumpfile=expdp_proba.dmp logfile=expdp_proba.log
   FLASHBACK_TIME    12-OCT-15 12:51:23 PM         
 State: EXECUTING           
 Bytes Processed: 0
 Current Parallelism: 1
 Job Error Count: 0
 Dump File: /u01/expdp/pre1/expdp_proba.dmp
  bytes written: 4,096
 
Worker 1 Status:
 Process Name: DW00
 State: EXECUTING           
 Object Schema: ACC
 Object Name: TIPO_FASE
 Object Type: DATABASE_EXPORT/SCHEMA/TABLE/TABLE
 Completed Objects: 1,476
 Worker Parallelism: 1

  Dende aquí matamos o job,

Export> KILL_JOB
Are you sure you wish to stop this job ([yes]/no): yes


  Comprobamos que o job xa non aparece na BD,

12:56:48 SYS@pre>
12:56:48 SYS@pre> select owner_name,job_name, operation, job_mode, state, attached_sessions
12:56:55  2 from dba_datapump_jobs;

 no rows selected

12:56:55 SYS@pre>
Share this

2019年人気最新品、新素材入荷!
┣ブランド時計コピー
┣ルイヴィトン 財布コピー
┣グッチ 財布コピー
┣シャネル財布 コピー
┗エルメス財布 コピー
●在庫情報随時更新!

▲信用第一、良い品質、低価格は。
広大な客を歓迎して買います!

★送料無料(日本全国) ご注文を期待しています!
★ 税関の没収する商品は再度無料にして発送します
ウブロ スーパーコピー https://www.b2kopi.com/protype/list.aspx-page=1&id=188.htm

cbd in hemp
http://cbdvapejuice1.com - best cbd vape oil
cbd dosage for inflammation
cbd vape juice
- can cbd oil cause anxiety
cbd health

Game LIFE 遊戲情報 http://gamelife.tw/portal.php

Enviar un comentario novo

O contido deste campo é privado e non se amosará publicamente.
 • As direccións das páxinas web e as direccións de correo se convirten en enlaces automáticamente.
 • Tags HTML permitidos: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Os saltos de liña e párrafo créanse automaticamente.

Máis información acerca das opcións de formato

Image CAPTCHA
Escriba os caracteres que se amosan na imaxe.