You are hereBlogs / Blog

Blog


 • almudena (12 April 2013)

  Detallo a continuación os pasos seguidos para provocar un bloque corrupto unha BD con ASM e levar a cabo unha restauración a nivel de bloque con RMAN. Elo é posible por estar traballando con unha BD Enterprise Edition. Mencionar tamén que se trata dun contorno de test.

             1. Creamos tablespace/usuario/táboa e procemento para insertar filas.             

   	  14:25:39 SYS@orcl1> create tablespace bad_data_test_acc;
  
   	  Tablespace created.
  
  
  	  14:27:32 SYS@orcl1> select file_name, file_id , tablespace_name from dba_data_files
  	  14:27:42  2  where tablespace_name like '%BAD%';
  
       FILE_NAME					                FILE_ID TABLESPACE_NAME...
 • alberto (20 June 2012)

  Durante a fase de probas dun proxecto de ampliación dun RAC ó que se lle engadiron dous novos nodos, atopamos que existía unha incoherencia na zona horaria dos servidores para os usuarios propietarios do software RDBMS (curiosamente non detectada polas ferramentas de validación do clúster, para as que parece bastar a sincronización horaria sen fixarse na zona). As máquinas teñen sistema operativo Solaris 10.

  oracle@rac1 [~]$ echo $TZ
  
  Europe/Madrid
  
  oracle@rac4 [~]$ echo $TZ
  
  MET 

  Tras detectar esta diferencia na configuración, o paso seguinte foi igualar tódolos servidores á zona horaria Europe/Madrid. Previamente á detección xa foran creadas, dende un dos novos servidores, bases de datos para a execución das probas de validación do clúster. Tras o cambio de zona horaria os axentes Grid Control (versión 11.1) dos servidores onde esta foi modificada caeron, deixando o seguinte erro na traza:

  ...
 • alberto (24 May 2012)

  Oracle certifica a execución conxunta de versións RAC 10gR2 e 11gR2, o que resulta moi últil cando por exemplo queremos facer unha actualización progresiva das nosas bases de datos, ou cando necesariamente precisamos diferentes versións por restricións a nivel de aplicación. Nestes casos podemos crear un clúster en versión 11.2 (nunca inferior) con bases de datos en versións 11.2 e 10.2 (ou inferior).

  Unha das cousas que nos atopamos cando montamos unha configuración heteroxénea é que a realidade é un pouco mais complexa ca a teoría xa que existen varios bugs e incompatibilidades asociados ó emprego de BDs 10g en clúster 11.2, especialmente cando facemos emprego de separación de roles instalando a Grid Infrastructure (GI) con un usuario e o software RDBMS con outro. É imprescindible revisar a nota Metalink 948456.1 (Pre 11.2 Database Issues in 11gR2 Grid Infrastructure Environment) para revisar os potenciais perigos dun contorno mixto. A día de hoxe esta nota documenta mais...