You are hereBlogs / alberto's blog / Axente Grid Control finaliza con ORA-20603: Updating timezone region of a target is not supported

Axente Grid Control finaliza con ORA-20603: Updating timezone region of a target is not supported


Por: alberto - Publicado el: 20 June 2012

Durante a fase de probas dun proxecto de ampliación dun RAC ó que se lle engadiron dous novos nodos, atopamos que existía unha incoherencia na zona horaria dos servidores para os usuarios propietarios do software RDBMS (curiosamente non detectada polas ferramentas de validación do clúster, para as que parece bastar a sincronización horaria sen fixarse na zona). As máquinas teñen sistema operativo Solaris 10.

oracle@rac1 [~]$ echo $TZ

Europe/Madrid

oracle@rac4 [~]$ echo $TZ

MET 

Tras detectar esta diferencia na configuración, o paso seguinte foi igualar tódolos servidores á zona horaria Europe/Madrid. Previamente á detección xa foran creadas, dende un dos novos servidores, bases de datos para a execución das probas de validación do clúster. Tras o cambio de zona horaria os axentes Grid Control (versión 11.1) dos servidores onde esta foi modificada caeron, deixando o seguinte erro na traza:

2012-06-19 12:13:23,467 Thread-398 ERROR upload: Failed to upload file A0000177.xml: Fatal Error. Response received: 500|ORA-20603: Updating timezone region of a target is not supported. Use mgmt_target.set_agent_tzrgn() API to modify the timezone region.(target name = acc)(target type = rac_database)(new tzrgn = Europe/Madrid)(old t zrgn = MET) ORA-06512: at "SYSMAN.CHECK_DUPLICATE_TARGETS", line 101 ORA-04088: error during execution of trigger 'SYSMAN.CHECK_DUPLICATE_TARGETS' 
2012-06-19 12:13:23,467 Thread-398 ERROR upload: 3 Failure(s) in a row or XML error for A0000177.xml, retcode = -6, we give up 
2012-06-19 12:13:24,611 Thread-403 WARN upload: FxferSend: received fatal error in header from repository: https://gc:1159/em/upload FATAL_ERROR::500|ORA-20603: Updating timezone region of a target is not supported. Use mgmt_target.set_agent_tzrgn() API to modify the timezone region.(target name = acc)(target type = rac_database)(new tzrgn = Europe/Madrid)(old tzrgn = MET) ORA-06512: at "SYSMAN.CHECK_DUPLICATE_TARGETS", line 101 ORA-04088: error during execution of trigger 'SYSMAN.CHECK_DUPLICATE_TARGETS' 
2012-06-19 12:13:24,612 Thread-403 ERROR upload: number of fatal error exceeds the limit 3 
2012-06-19 12:13:24,612 Thread-403 ERROR upload: agent will shutdown now 
2012-06-19 12:13:24,612 Thread-403 ERROR : Signalled to Exit with status 55. Too many fatal upload failures
2012-06-19 12:13:24,612 Thread-403 ERROR upload: 1 Failure(s) in a row or XML error for A0000177.xml, retcode = -6, we give up 
2012-06-19 12:13:24,612 Thread-1 ERROR main: EMAgent abnormal terminating

O erro fai referencia explícita á actualización da zona horaria dunha BD. Efectivamente, a BD foi inicialmente arrincada dende un contorno con zona horaria MET e posteriormente esta zona pasou a CET. Isto xera o erro ORA-20603 que aparece no ficheiro de traza do axente Grid Control. Neste caso, o nome da BD é acc. En Metalink atopo unha referencia a un problema similar co propio axente, descrito na nota 452481.1, onde describe un procedemento para modificar a zona horaria do target (neste caso o propio axente) no repositorio de Grid Control. Comprobo que o problema non está na configuración do axente xa que a súa zona horaria é correcta:

SYS@grid> select timezone_region from mgmt_targets where target_name ='rac4:3872';

TIMEZONE_REGION

----------------------------------------------------------------

Europe/Madrid

Pola contra, a BD á que fai referencia a traza do axente si está configurada de xeito incorrecto:

SYS@grid> select timezone_region from mgmt_targets where target_name ='acc';

TIMEZONE_REGION

----------------------------------------------------------------

MET 

Aplico o cambio de zona horaria indicado na nota Metalink, pero para o target coa configuración errónea, non para o axente. Para elo, emprego o procedemento set_target_tzrgn para modificar a zona horaria:

SYS@grid> exec mgmt_target.set_target_tzrgn('acc','rac_database','Europe/Madrid');

PL/SQL procedure successfully completed.

SYS@grid> commit; 

Podemos ver que esta modificación foi realizada:

SYS@grid> select timezone_region from mgmt_targets where target_name ='acc';
TIMEZONE_REGION
----------------------------------------------------------------
Europe/Madrid 

Tras este cambio, o axente arrinca correctamente nos novos nodos.

Share this

Enviar un nuevo comentario

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Las direcciones de las páginas web y las direcciones de correo se convierten a enlaces automáticamente.
  • Tags HTML permitidos: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Los saltos de línea y párrafo se crean automáticamente.

Más información acerca de las opciones de formato

Image CAPTCHA
Escriba los caracteres que se muestran en la imagen.