Profesionais freelance altamente especializados en bases de datos Oracle.

Freelance Oracle DBA


Antón Campos e Alberto Pereiro somos dous profesionais freelance altamente especializados na administración de bases de datos Oracle, aportando entre ambos máis de 15 anos de experiencia. Dende 2006 exercemos como freelance Oracle DBA, colaborando coas principais empresas consultoras e con clientes finais en grandes contornos de diferentes sectores, tanto públicos coma privados. Coma parte da nosa ética profesional figuran importantes valores:

  • Integridade e honestidadenas nosas actuacións
  • Innovaciónpara a mellora de procesos e do benestar humano
  • Calidadecomo máxima permanente
  • Tolerancia e aprendizaxe continuado

Con esta base de valores, temos a visión de ofrecer aos nosos clientes a perda cero de datos e a dispoñibilidade permanente dos mesmos. Para alcanzar esta visión, propoñémonos a misión de ofrecer solucións de acceso rápido, continuado e seguro aos datos por parte de procesos e aplicacións. Pode atopar máis información sobre os nosos servizos nesta web ou poñéndose en contacto connosco vía teléfono ou a través do formulario de contacto

Proxecto CONECTA-PEME (IN852A 2016/53) DraMEKNOW

PROYECTO CONECTA-PEME (IN852A 2016/53) DraMEKNOW

Allenta Consulting, S.L., Antón Campos Consultores, S.L. (freelanceOracleDBA) y Health in Code, S.L. desarrollan el Proyecto DraMEKNOW: Análise, Deseño e Prototipado dun Sistema Intelixente de Apoio a Decisión Clínica no Ámbito da Cardioloxía, que tiene por objeto desarrollar un Sistema experto para la gestión integral del conocimiento médico que mejore los procesos de toma de decisiones sanitarias en la práctica clínica diaria.

Convocatoria: Conecta-Peme 2016 (Procedimiento IN852A)

Código del proyecto: IN852A 2016/53

Acrónimo del proyecto: DraMEKNOW

Período de ejecución: Abril de 2016 a junio de 2018.

Presupuesto Subvencionable: 1.075.272,52

Subvención concedida: 645.163,52

Proyecto subvencionado por la Unión Europea a través de fondos FEDER y por la Axencia Galega de Innovación, dentro del OT1 “Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad”, en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, con una ayuda concedida para su ejecución de 537.636,27€. Apoyado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia.